Nie mam 18-tu lat,czy mogę podjąć pracę?

Często zadawanym nam pytaniem jest: czy mogę pracować, jeśli nie skończyłem/am osiemnastu lat. Nasza odpowiedź brzmi: oczywiście. Pracę można podejmować już od piętnastego roku życia, o czym przeczytacie w tutaj : mam 15 lat i chcę pracować

Jednak, żeby tak się zadziało, konieczne są pewne kroki.

Konieczna jest zgoda rodziców, lub opiekunów prawnych, najlepiej w formie pisemnej.

Jeśli osoba jest uczniem, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. O Tym można szerzej poczytać TU: @ubezpieczenia

Jednak, jeśli taka osoba nie kontynuuje nauki w szkole ponadgimnazjalnej, to z tytułu umowy zlecenia będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

W naszej firmie jest możliwość zdobycia swojego pierwszego doświadczenie w hotelarstwie. Oczywiście zanim podejmie się pracę, należy przejść nasze autorskie szkolenie w Akademii Skills Net. Które fantastycznie pokazuje jakie działania pomogą w tym, żeby nawet pierwsza praca, była fantastycznym doświadczeniem.